page_banner

xəbərlər

Hamımız bilirik ki, toxumun çəkisi nə qədər çox olarsa, onun cücərmə sürəti, canlılığı və məhsuldarlığı bir o qədər yüksək olar. Buna görə də, çəki separatoru toxum emalı sənayesində toxumların çəkiyə görə təsnif edilməsində mühüm rol oynayır. Bəs siz qravitasiya ayırıcıları haqqında nə qədər məlumatlısınız?
hfg (1)
Gravity Separator nədir?
Qravitasiya ayırıcıları eyni ölçülü, lakin fərqli xüsusi çəkiyə malik məhsulları ayırmaq üçün istifadə olunur. Onlar son məhsulun ən yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün toxumdan qismən yeyilmiş, yetişməmiş, zərərverici xəstəlik və kiflənmiş toxumları effektiv şəkildə təmizləyə bilərlər. Toxum təmizləyicilərinin və dişli barabanların ənənəvi təmizləmə üsulları daha az təsirli oldu. Onlar qəhvə, fıstıq, qarğıdalı, noxud, düyü, buğda, küncüt və digər taxılları ayırmaq və standartlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.

Qravitasiya ayırıcısının iş prinsipi nədir?
Qravitasiya ilə ayırma iki komponenti, ya süspansiyon, ya da quru dənəvər qarışığı ayırmaq üçün sənaye üsuludur, burada komponentləri çəkisi ilə ayırır.
Qarışığın komponentləri fərqli xüsusi çəkiyə malikdir. Bütün cazibə üsulları o mənada ümumidir ki, onların hamısı cazibə qüvvəsini dominant qüvvə kimi istifadə edir.
Bir növ cazibə ayırıcısı materialı vakuumla maili vibrasiyalı ekranla örtülmüş göyərtə üzərində qaldırır. Bu, materialın havada asılması ilə nəticələnir, daha ağır çirklər ekranda qalır və daş çıxışından boşaldılır. Məhsul, təzyiqli havanın məcburi şəkildə keçdiyi titrəmə masasının üzərindən axır və materialın xüsusi çəkisinə uyğun olaraq təbəqələşməsinə səbəb olur. Daha ağır hissəciklər daha yüksək təbəqəyə, yüngül hissəciklər isə masanın aşağı təbəqəsinə keçir.
Effektiv xüsusi çəkisi ayrılması əldə etmək üçün təzyiqli hava təchizatı dəqiq tənzimlənməlidir. Bu, titrəmə göyərtəsinin müxtəlif sahələrində hava paylanmasını idarə etmək üçün fərdi tənzimlənən ventilyatorlardan istifadə etməklə əldə edilir.
Bu tip cazibə ayırıcısının düzbucaqlı göyərtəsi var ki, məhsul daha uzun məsafə qət edir, nəticədə yüngül və ağır hissəciklər daha təmiz ayrılır.
hfg (2)

5XZ-10 Hava Üfürmə Tipli Qravitasiya Separatoru
Qravitasiya Separatorunun tətbiqi sənayeləri
Qravitasiyanın ayrılması müxtəlif sənaye sahələrində istifadə olunur, ən geniş və əsas sahə kənd təsərrüfatıdır.
Qravitasiya ayırıcıları aşağıdakı nümunələrdən çirkləri, qarışıqları, həşərat zədələrini və yetişməmiş ləpələri təmizləmək üçün istifadə olunur: buğda, arpa, yağlı toxum, noxud, lobya, kakao paxlası, kətan. Onlar qəhvə lobya, kakao paxlası, yerfıstığı, qarğıdalı, noxud, düyü, buğda, küncüt və digər qida taxıllarını ayırmaq və standartlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Qravitasiya Separatorunun xüsusiyyətləri
Məhsulun çəkisinə görə dənəvər materialları asanlıqla ayıra bilir.
Təmizləmə üçün göyərtənin asanlıqla çıxarılması.
Həm uzununa, həm də eninə istiqamətdə göyərtə meylinin asan tənzimlənməsi.
Havanın dəqiq idarə edilməsi üçün çoxfanlı sistem.
Havaya, qidalanma sürətinə və göyərtənin hərəkət sürətinə dəqiq nəzarət.
Qravitasiya Separatorunun Faydaları
*İnsan əməyini azaldın
*Yüksək ayırma səmərəliliyi
*Effektiv şəkildə seçib ayırmağı bacarır
*Çirkləndiricilərin ayrılması məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır
*İstehlakçıların sağlamlıq risklərini azaldın
SYNMEC-də satış üçün yüksək keyfiyyətli müxtəlif növ qravitasiya ayırıcıları var və məhsullarımız haqqında ətraflı öyrənmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın!


Göndərmə vaxtı: Sentyabr-01-2021